KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

  O co w niej chodzi? Rozłożenie przepisu na części pierwsze.   KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA: Art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej: Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).   Wyjaśniam jak rozumieć ów przepis:   Czynność – to też zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne podmioty. W celu – czynność uznana jest za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdyż pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności (np. fakt zapłaty za jakąś rzecz, w ramach czynności jaką jest opłacenie… Read More

Continue Reading