Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Kacper Drohomirecki

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA:

Art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej:

Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania) czytaj dalej…